Copy right of conggiaodanthan.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • B-Pinterest

Tuyển Tập

Thánh Vương

Ngô Đ. Diệm

Đã ấn hành tháng 5 năm 2018

độc giả muốn có tuyển tập này xin email về conggiaodanthan@gmail.com

Bình Luận

Điểm Tin

Please reload

 CHÍNH TRỊ & XÃ HỘI                                              

 

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN                                 

 

VIDEO                                                           

 

 

 

 

Please reload

 THỜI SỰ                                                   

​​

 GIÁO HỘI HOÀN VŨ                               

 

 Giáo Hội Việt Nam                                 

 

 SƯU TẦM                                                  

THÔNG BÁO & THỈNH NGHỊ                  

 

Văn Hóa                                                    

 

 GIA ĐÌNH                                                 

 

Suy Niệm

  S. NIỆM, T. HỌC        xem thêm

 

Video                                                

 

  TU ĐỨC                      xem 

 

VÒNG Q. CUỘC CỐNG x. thêm

 THƠ & NHẠC          xem 

 

Video Thư  Giãn              xem thêm     

 

ần

Please reload

Văn Nhạc Sĩ, Linh Muc. Đã xuất bản 7 cuốn sách và gần 700 bài hát.

Văn Nhạc Sĩ viết hàng ngàn bài suy niệm Kinh Thánh, tu đức, thần học, xuất bản trên 1000 bài hát.

Văn thơ sĩ. Đã xuất bản 3 tập sách và 1 tập  thơ. Từng viết nhiều bài trên các tạp chí.

đã hoàn tất tập TV Ngô Đình Diệm. Editor nguyệt san Thao Thức và từng viết nhiều loạt bài Bình luận 

Please reload