Video

ĐHY Nguyễn Văn Thuận - Đời Tù Đầy

Đời tù đày (ĐHY F.x Nguyễn Văn Thuận).mpg

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 1

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 2

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 3

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 4

Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tập 5

 

ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận với Giới Trẻ

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 1/5

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 2/5

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 3/5

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 4/5

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và giới trẻ 5/5

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P6

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P7

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P8

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P9

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P10

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P11

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P12

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P13

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P14

 

Thập Đại Thành Công tập 1

Thập Đại Thành Công tập 2

Thập Đại Thành Công tập 3

Thập Đại Thành Công tập 4

Thập Đại Thành Công tập 5

Thập Đại Thành Cộng tập 6

Thập Đại Thành Công tập 7

Thập Đại Thành Công tập 8

Thập Đại Thành Công tập 9

Thập Đại Thành Công tập cuối

 

DiSảnTinhThần của ĐHY.PX.NguyễnvănThuận

Đường Hy Vọng - Linh đạo của Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 2 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 3 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 4 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 5 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 6 7

ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận Linh đạo Đường Hy Vọng 7 7

 

Công Lý & Hòa Bình , 13 năm tù Cộng Sản cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận 

 

Bài Giảng của Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận

 

ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận - Con với Mẹ

Giáo xứ Chánh tòa Sài gòn & Đức Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận (suu tam)

 

Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Lễ Giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 17 4 1928 16 9 2002

 

Văn Nhạc Sĩ, Linh Muc. Đã xuất bản 7 cuốn sách và gần 700 bài hát.

Văn Nhạc Sĩ viết hàng ngàn bài suy niệm Kinh Thánh, tu đức, thần học, xuất bản trên 1000 bài hát.

Văn thơ sĩ. Đã xuất bản 3 tập sách và 1 tập  thơ. Từng viết nhiều bài trên các tạp chí.

đã hoàn tất tập TV Ngô Đình Diệm. Editor nguyệt san Thao Thức và từng viết nhiều loạt bài Bình luận 

Please reload

Copy right of conggiaodanthan.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • B-Pinterest