top of page

Thánh Vương Ngô Đình Diệm

 

Trang web Thánh Vương Ngô Đình Diệm có nội dung bao gồm tất cả các tài liệu có liên quan đến TT Ngô Đình Diệm với chủ trương  vận động phong thánh cho Ngài. Chúng tôi ước mong có thêm nhiều  cộng tác, ý kiến, chia sẻ của mọi người.  Hy vọng tất cả các tài liệu này sẽ góp phần hữu ích trong việc phong thánh cho TT Ngô Đình Diệm.  Mọi chứng từ bao gồm các bài viết, nhận định, audio, video, hình ảnh, và các lời chứng các phép lạ mà Ngài đã làm… Chúng tôi cũng đón nhận những chứng từ nói lên những sai trái hay sai lầm của TT Ngô Đình Diệm( điều này cần phải có chứng cứ chính xác). Việc vận động phong thánh này không mang tính cách áp đặt trên dư luận quần chúng nhưng nếu tự bản chất nó là sự thật thì cuộc vận động này sẽ mang lại sự nối kết rất cần thiết cho Việt nam trong giai đoạn này. Chúng tôi cũng post ở đây các trang tưởng niệm về TT Ngô Đinh Diệm từ các trang web khác để có thêm tài tiệu tham khảo.

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video & Audio

bottom of page